Ydelser

Vi tilbyder ydelser der kan opdeles under 3 hovedoversktifter:

 

1. Investeringsrådgivning

2. Ejendomsrådgivning

3. Klage over den offentlige ejendomsvurdering


For alle vores ydelser gælder at vores interesser altid vil være sammenfaldene med vores opdragsgivers. Vi er en fri og uafhæningig rådgiver og vi påtager os kun opgaver hvor vi er overbeviste om at vores rådgivning vil tilføre merværdi.